مزایای روش جدید ساخت ستونهای سنگی با انواع سنگهای تخت طبیعی

نسبت به روشهای دیگر

استفاده از هر نوع سنگ

نسبت به روش های دیگر


در این روش میتوان، هر نوع سنگ پلاک طبیعی را (تراورتن، مرمریت، گرانیت، چینی و چرمی) را با ضخامت 1.6-2.2 سانتیمتر را به ستونهایی با قطرهای 24 تا125 سانتی متر تبدیل نمود

کیفیت سطح ستون

نسبت به روش های دیگر


با توجه به استفاده از سنگهای پلاک که در آنها میتوان طرح روی سنگ را دید و نیز ساخت ستون با استفاده ازدستگاه، سطح سنگ های کاملا صاف و صیقلی بوده و همانند سنگهای تخت اولیه میباشد که کوچکترین خلل و ناصافی درآن دیده نمیشود.

سرعت اجرای بالاتر

نسبت به روشهای دیگر


در این روش سنگها با نظم و سرعت در ارتفاع مشخص کنار هم قرار گرفته و نسبت به تراش کوپ زمان کمتری را برای تولید صرف می کنند.

صرفه جویی اقتصادی

نسبت به روشهای دیگر


با توجه به استفاده از سنگهای تخت طبیعی (با ضخامت 2cm) نسبت به استفاده از کوپ سنگ مخصوصا برای قطرهای زیاد و نیز سنگهای گران قیمت؛ مقرون به صرفه تر از روشهای دیگر است.

برخی از مشتریان ما

کیفیت اتفاقی نیست